LOADING

Type to search

‘สยามพิวรรธน์’ สุดยอดบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด กับรางวัล Top 50 companies in Thailand 2024 จาก WorkVenture

‘สยามพิวรรธน์’ สุดยอดบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด กับรางวัล Top 50 companies in Thailand 2024 จาก WorkVenture
Share

ตอกย้ำศักยภาพองค์กรยุคใหม่ที่พร้อมรับมือต่อทุกการแปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคต ‘สยามพิวรรธน์’ คว้ารางวัล Top 50 Companies in Thailand 2024 ติดอันดับที่ 24 จาก 50 อันดับบริษัท ที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2567

จัดโดย WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำในการสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในไทย ผ่านการทำผลสำรวจออนไลน์และออฟไลน์ของเหล่าคนรุ่นใหม่ อายุ 22 – 35 ปี ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากกว่า 10,000 คน

รางวัล Top 50 companies in Thailand 2024 เป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นมากขึ้น สร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกเจนเนอเรชั่นให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด (Empower limitless possibilities)

พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะกับพฤติกรรมของพนักงานในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว และทำให้มีความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ อาทิ

  1. การผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้รับ Empowerment ในการมีส่วนร่วมผลักดันกลยุทธ์องค์กรด้วย Creativity และ Innovation ใหม่ๆ
  2. การมอบโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างเท่าเทียมด้วย Learning Platform ระดับโลก การจัด Career Day ที่พนักงานมีโอกาสเข้าใจและออกแบบชีวิตและสายอาชีพที่ต้องการได้
  3. การปรับประสบการณ์ดิจิทัลให้พนักงานสามารถทำงานและใช้บริการจาก HR ได้สะดวกสบายมากขึ้น เช่น HR Chatbot
  4. การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working Space) ในมุมต่างๆ ของสำนักงาน ใช้การออกแบบที่เน้นความทันสมัย เปิดโล่งเน้นความโปร่งใส สะท้อนการผสานการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน (Work-life Integration) โดยคำนึงถึงเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียม
  5. การปรับเวลาทำงานของพนักงานให้อิสระมากขึ้น (Flexi Hour)
  6. การดูแลสุขภาพของพนักงานทั้งทางกายและทางใจ ให้ครบด้านของ Well-being ที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความผูกพันทางใจและ Purpose ของพนักงานกับองค์กร อันเป็นการพัฒนาความพร้อมด้าน Skillset และ Mindset ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต

‘สยามพิวรรธน์’ ยังคงมุ่งมั่นในการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มาพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกภาคส่วน (Well-growing platform) ที่พร้อมรับมือต่อทุกการเปลี่ยนแปลงสำหรับอนาคต (Future ready organization)