LOADING

Type to search

รู้จัก ‘Self-Compassion’ การใจดีกับตัวเองที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามปัญหาสุขภาพจิตได้

รู้จัก ‘Self-Compassion’ การใจดีกับตัวเองที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามปัญหาสุขภาพจิตได้
Share

ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีและองค์ความรู้สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว คนที่ปรับตัวกับโลกแห่งความพลวัตนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ในส่วนของคนที่ปรับตัวไม่ทัน ต่างก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า หมดอนาคตกับโลกใบนี้ เราอยากจะบอกว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่รู้สึกอย่างนั้น

วันนี้ Future Trends จะพาไปรู้จักกับ ‘Self-Compassion’ หรือ ‘การใจดีกับตัวเอง’ มันคือวิธีการที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามปัญหาที่เจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพจิต ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักมันไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า

[ คำนิยามของ ‘Self-Compassion’ ] 

ความหมายของ ‘Self-Compassion’ ได้รับการนิยามไว้ว่า การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวคุณเอง โดยไม่โทษตัวเองเพราะความไม่สมบูรณ์แบบคือเรื่องธรรมดาของมนุษย์ เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว นอกจากนี้มันยังหมายถึงการตระหนักรู้ถึงประสบการณ์ที่เลวร้ายของตนเอง โดยไม่บิดเบือน หรือ ปฏิเสธความเป็นจริง เพราะใดๆ ล้วนเป็นเรื่องธรรมชาติ 

“มนุษย์ทุกคนย่อมเคยผิดพลาด มนุษย์ที่ไม่เคยผิดพลาดคือมนุษย์ที่ไม่เคยทำอะไรเลย”

[ ‘Self-Compassion’ การใจดีกับตัวเอง ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ]

บางคนจะเข้าใจว่า Self-Compassion = Self-Esteem ในความเป็นจริงบางมุมมองก็มีความคล้ายกันมาก ทั้งคู่กล่าวถึงการรักตัวเองเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันคือองค์ประกอบของการเกิดขึ้น ในทีนี้ Self-Compassion จะเกิดขึ้นได้จาก 3 องค์ประกอบด้วยกัน

1.ความใจดีต่อตนเอง

Self-Compassion จะเกี่ยวข้องกับความเข้าใจตัวเองเพื่อพบเจอกับปัญหาที่สร้างความทุกข์ ล้มเหลว และความไม่พอใจให้กับตัวเอง แทนที่คุณจะปล่อยผ่านอารมณ์ที่เป็นลบเหล่านั้นไว้ คุณเลือกที่จะมอบความใจดีให้กับตนเอง ทำความเข้าใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ไม่มีใครอยู่เหนือความผิดพลาด ทุกการแสดงย่อมมีการผิดพลาดถึงแม้จะฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี เราเพียงจะต้องรับมือกับความผิดพลาดนั้นอย่างดีที่สุดก็พอ ดังนั้นจงใจดีกับตัวเองแทนที่จะซ้ำเติม

2.ความผิดหวังคือเรื่องธรรมดาของมนุษย์

มองให้ออกว่าความผิดหวังคือเรื่องทั่วไปของมนุษย์ ไม่ว่าใครก็เคยถูกความผิดหวังเล่นงาน คุณไม่ใช่คนเดียวที่กำลังพบเจอกับความผิดหวัง จำไว้เสมอว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ในเวลานั้นมีอีกหลายคนที่ร่วมชะตากรรมเดียวกับคุณ ดังนั้นจงมองความผิดหวังให้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์

3.มีสติอยู่เสมอ

เมื่อคุณอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่เกิดจากปัญหามากมาย คุณต้องมีสติอยู่เสมอ เพื่อที่จะรู้สึกตัว รู้ถึงตัวตนของตนเองว่าสิ่งที่พบเจออยู่นั้นสามารถหาทางออกได้ ไม่จำเป็นจะต้องเครียดมากเกินไป ในบางครั้งที่คุณขาดสติ การตัดสินใจอาจนำไปสู่เรื่องราวที่เลวร้ายมากได้ ดังนั้น คุณต้องมีสติอยู่เสมอ เพราะหากคุณขาดสติ การตัดสินใจอาจจะแย่มากก็ได้

[ ผลดีของ ‘Self-Compassion’ ]

Self-Compassion ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิงสุขภาพจิต มีงานวิจัยที่หลากหลายที่มีผลลัพธ์ว่าความใจดีต่อตนเองส่งผลดีต่อสุขภาพจิต 

เช่น งานศึกษาวิจัยของคุณวัชราวดี บุญสร้างสม ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียดและความสุขในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา มีผลการศึกษาว่า การใจดีกับตัวเองมีส่วนในความแปรปรวนของความสุขร้อยละ 54.7 โดยการใจดีกับตัวเองมีส่วนช่วยในการทำนายความสุขได้ดีกว่าความเครียด เป็นต้น

ข้อดีอื่นๆ ของการใจดีกับตัวเอง ได้แก่ ใส่ใจพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย การนอนหลับ หรือการตระหนักรู้และทำสิ่งใดก็ตามที่ช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตหลายด้าน เช่น สามารถจัดการกับความเครียด ความยากลำบาก และความล้มเหลว ด้วยความสดใจ มองโลกในแง่บวก

ท้ายที่สุดนี้ การรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ เป็นรากฐานของการสร้างความรัก และมอบมันให้กับสิ่งต่างๆ เพราะถ้าคุณรักตัวเองมาก ก็จะยิ่งส่งผลดีมาก ในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จงรักตัวเองให้มากๆ นะ

เขียนโดย ธนพนธ์ หัสกรรัตน์

Sources:

Self-Compassion Dr. Kristin Neff : https://self-compassion.org/the-three-elements-of-self-compassion-2/

วัชราวดี บุญสร้างสม – ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียดและความสุขในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน : https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42630

Tags::

You Might also Like