Type to search

“AI จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไร?” เปิดมุมมองเกี่ยวกับ AI ของ ‘Bill Gates’

January 26, 2024 By Thanapon Hussakornrus

สำนักข่าว CNN ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ‘Bill Gates’ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ‘Microsoft’ เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาในชีวิตประจำวันของมนุษย์

Bill Gates ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า ว่ามันคือการพัฒนาเฉกเช่นที่เคยเป็นมาตลอดตั้งแต่อดีต ที่เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับมนุษย์ แต่ภาพรวมกระแสการมาของปัญญาประดิษฐ์มักเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ความกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถูกแทนที่

Gates ให้ความเห็นในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีโอกาสกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ และอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอดีต ว่าทุกๆ ครั้งต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัว แต่ในหลายๆ ครั้งการเปลี่ยนแปลงก็นำพามาซึ่งโอกาสใหม่ๆ เช่นกัน 

การใช้ชีวิตประจำวันของเราจะง่ายยิ่งขึ้นเมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต Gates คาดการณ์ว่า การศึกษาและสุขภาพจะได้รับผลกระทบด้านดีจากปัญญาประดิษฐ์มากที่สุด และงานประเภทเอกสารจะได้รับการดูแลโดยปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก เพื่อให้มนุษย์ไปทำงานที่ใช้ความคิดได้มากยิ่งขึ้น

ในมุมมองของ Gates จุดเปลี่ยนที่ทำให้เขามั่นใจว่าปัญญาประดิษฐ์จะส่งเสริมให้ชีวิตของเราง่ายยิ่งขึ้นมาจาก ChatGPT-4 ที่พัฒนาโดย OpenAI ความสามารถของมันมีความโดดเด่นอย่างมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับประสิทธิภาพด้านการศึกษาและสุขภาพ ที่มันสามารถเป็นทั้งผู้ให้ความรู้และผู้ดูแลสุขภาพส่วนตัวได้

นอกจากนี้ Gates ยังพูดถึงความร่วมมือระหว่าง Microsoft และ OpenAI ที่มีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทมองเห็นถึงการมาของปัญญาประดิษฐ์ ว่ามันสำคัญขนาดที่ต้องรีบลงทุนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าตลาดก่อนใคร 

จุดประสงค์ของการลงทุนในตลาดปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft ไม่ได้มีแค่ความต้องการเป็นเจ้าตลาด แต่ยังต้องการที่จะสร้างความเท่าเทียมให้กับโลกอีกด้วย พวกเขามองว่าการที่พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถส่างเสริมการเข้าถึงการศึกษา และเพิ่มความเท่าเทียมให้แก่ผู้ด้วยโอกาส เช่น การสร้างผู้สอนที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ในหมู่ทวีปทที่ด้อยโอกาส เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศมองว่าการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์กระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังมากขึ้น และเตือนว่าปัญญาประดิษฐ์จะสร้างความไม่เท่าเทียมให้กับโลกในระดับที่รุนแรง

โดยสรุปแล้วมุมมองของ Bill Gates ต่อปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นการผสมผสานระหว่างการมองโลกในแง่ดีและการระมัดระวังตัว ซึ่งมุมมองที่กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเครื่องมือที่ลดความเหลื่อมล้ำ จะสามารถยกระดับชีวิตของมนุษย์ได้ ซึ่งมุมมองเหล่านี้เป็นการคาดการณ์ที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้ชีวิต เป็นเรื่องที่ต้องฟังหูไว้หู

เขียนโดย ธนพนธ์ หัสกรรัตน์

Source: https://edition.cnn.com/2024/01/16/tech/bill-gates-ai-gps-interview/index.html