LOADING

Type to search

เมื่อทุกตำแหน่งใน Thoughtworks มีคำว่า ‘Consultant’ ต่อท้าย ความท้าทายที่มากขึ้น จะยิ่งเร่งพนักงานให้เป็น Expert ได้ไวขึ้นอย่างไร?

เมื่อทุกตำแหน่งใน Thoughtworks มีคำว่า ‘Consultant’ ต่อท้าย ความท้าทายที่มากขึ้น จะยิ่งเร่งพนักงานให้เป็น Expert ได้ไวขึ้นอย่างไร?
Share

เมื่อพูดถึงคนทำงานสายเทคฯ หลายคนอาจจะนึกภาพว่าคนเหล่านี้มีความเข้าถึงยาก เนื่องจากในลักษณะงานไม่ได้สื่อสารกับใครมากนัก และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับที่ ‘Thoughtworks’ แล้ว ขอให้ลืมภาพจำเหล่านั้นไปก่อน เพราะที่นี่ ตำแหน่งของพนักงานทุกคนจะมีคำว่า ‘ที่ปรึกษา’ (Consultant) ต่อท้าย เพราะมีหน้าที่ต้องนำเสนองาน และให้คำปรึกษาทุกเรื่องด้านเทคฯ กับลูกค้า ทำให้ทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ (Hard Skills) เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีต่างๆ และทักษะด้านการสื่อสาร (Soft Skills) เป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญไปควบคู่กัน จะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้ ซึ่งนี่คือจุดแข็งขององค์กร ‘Thoughtworks’

เมื่อพนักงานทุกคนมีตำแหน่ง ‘ที่ปรึกษา’ ต่อท้าย รูปแบบหน้าที่ของคนทำงานที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นแค่ไหน สุดท้ายแล้วจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับตัวพนักงานเอง และองค์กร รวมไปถึงลูกค้าได้อย่างไร วันนี้ Future Trends จะพาไปหาคำตอบกัน

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Thoughtworks กันก่อน ปกติแล้วบริษัทไอทีทั่วไป จะรับโจทย์ความต้องการจากลูกค้ามาผ่านกระบวนการผลิตงานแบบต่างๆ และส่งกลับไปยังลูกค้าแบบชิ้นต่อชิ้น โดยไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับส่วนอื่นของบริษัท แต่ที่ Thoughtworks ไม่ใช่แบบนั้น เพราะหน้าที่หลักขององค์กรคือการเข้าไปช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเปลี่ยนผ่านจากความเป็นแอนะล็อก (Analog) มาสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น (Tech at Core) จุดไหนที่ยังขับเคลื่อนได้ช้าเพราะยังขาดเทคโนโลยีมาขับเคลื่อน Thoughtworks จะเข้ามาช่วยเติมเต็มจุดนั้นให้ธุรกิจขององค์กรลูกค้าแข็งแกร่งมากขึ้น

เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่า บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานขององค์กรธุรกิจไปหมดแล้ว บริษัทไหนที่ยังไม่เริ่มให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพราะความสามารถในการแข่งขันไม่ทันกับคู่แข่งหน้าใหม่ในโลกธุรกิจสมัยนี้

รูปแบบการทำงานของ Thoughtworks จึงเป็นการเข้าไปนั่งทำงานกับลูกค้าเสมือนว่าเป็นคนในองค์กรนั้นเลย เพื่อดูกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มจนจบ และนำมาวิเคราะห์ ประเมินถึงส่วนที่ยังขาดหายไป โดย ‘ที่ปรึกษา’ จาก Thoughtworks จะคอยให้คำแนะนำ และเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบใกล้ชิดอย่างตรงจุด ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องอาศัยทักษะการสื่อสารที่ดี เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เข้าใจ และสร้างผลสำเร็จทางธุรกิจได้จริง

จะเห็นได้ว่าสำหรับ Thoughtworks แล้ว นอกจากจะต้องเชี่ยวชาญในทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรงแล้ว ยังต้องใช้ทักษะการสื่อสารขั้นสูง เพื่อให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ ว่าในองค์กรลูกค้ายังมีส่วนไหนบ้างที่เป็นจุดบกพร่องอยู่ ก่อนจะนำมาแก้ไขปัญหาต่อไป ส่งผลให้คนทำงานใน Thoughtworks มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะหลายๆ ด้านไปพร้อมกัน ซึ่งนี่เองคือจุดที่ทำให้ Thoughtworks ต่างจากบริษัทไอทีอื่นๆ และเป็นหลักการที่องค์กรใช้ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับตัวคนทำงานเองนอกจากจะได้ฝึกทักษะหลายอย่างไปพร้อมกันแล้ว ด้วยตำแหน่ง ‘ที่ปรึกษา’ ทำให้ได้พูดคุยกับผู้คนมากมาย ทั้งจากในองค์กร และนอกองค์กร จนเกิดการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ กับคนมากมายอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องตามเทรนด์เทคโนโลยีอยู่ตลอด เพื่อนำมาเสนอกับองค์กรและค้นหาไอเดียใหม่ๆ ในการทำงาน ไปจนถึงนำเสนอกับทางลูกค้าเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานด้วย

นอกจากนี้ทาง Thoughtworks ยังสนับสนุนด้านการเรียนรู้ให้พนักงานอยู่เสมอ ทั้งจากการศึกษาด้วยตนเอง หรือแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น พร้อมเปิดพื้นที่ให้พนักงานทุกคนได้แสดงความสามารถ และศักยภาพ ไปจนถึงการรับฟังไอเดียจากพนักงานทุกคน ทุกระดับ โดยให้อิสระพนักงานทุกคนในการตัดสินใจในเรื่องการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์จากการลงมือทำจริง (Action Learning) ให้พนักงานอีกด้วย

จากการศึกษาเพิ่มเติม พบว่า การเรียนรู้จากการลงมือทำจริง นอกจากจะทำให้คนทำงานมีโอกาสได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกไปพร้อมกับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมอีกด้วย เพราะต้องมีความเชื่อใจกันภายในทีมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ความเชื่อใจจากคนรอบตัวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คนทำงานกล้าพูด กล้าทำ กล้าถามคำถาม ทำให้พนักงานมีความรู้สึกภูมิใจใจตัวเอง และลดความเครียดลงด้วย

Thoughtworks จึงเป็นพื้นที่ และโอกาสที่ดีของคนที่ชอบความท้าทาย เพราะคนทำงานที่นี่จะต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น ดีขึ้นอยู่ตลอด ไม่ใช่แค่ทักษะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องเก่งไปหลายๆ ด้านพร้อมกัน เพราะที่นี่มีความเชื่อว่า ทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะด้านการสื่อสาร ไปจนถึงทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคม จะต้องมีควบคู่กันไปจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมา

สำหรับใครที่รู้สึกว่าแนวคิด และกระบวนการทำงานแบบ ‘ที่ปรึกษา’ ของ Thoughtworks นั้น ตอบโจทย์ความท้าทาย และความต้องการที่อยากจะเก่งขึ้นในทุกวันของตัวเอง ในตอนนี้ทาง Thoughtworks กำลังมองหาสมาชิกใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อร่วมเดินหน้าไปด้วยกัน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลย: https://thght.works/3Mnz2gX

Source: https://bit.ly/3mcYBH1

Tags::