Type to search

‘อย่าทิ้งฉันไว้ลำพัง’ 4 เทคนิค สนับสนุนผู้คนในองค์กร ผู้นำต้องเดินไปพร้อมลูกทีม

June 08, 2023 By Phoothit Arunphoon

การได้รับความสนใจและการสนับสนุน เป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการ โดยเฉพาะในที่ทำงานที่ต้องการสิ่งที่จะทำให้การทำงานดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกำลังใจ คำแนะนำ การช่วยเหลือ หรือทางออกสำหรับปัญหาที่เกิด คุณในฐานะผู้นำ ผู้บริหาร หรือหัวหน้า จำเป็นต้องคอบสนับสนุนช่วยเหลือผู้คนในที่ทำงานเสมอ เพื่อให้งานเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและชีวิตผู้คนดีขึ้น แล้วจะสนับสนุนอย่างไร?

ซึซุกิ โยะชิยุกิ (Suzuki Yoshiyuki) ประธานกรรมการบริหารบริษัท COACH A ผู้เชี่ยวชาญในการจัดอบรมโค้ชให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดีขึ้น แนะนำ 4 เทคนิค ที่จะช่วยให้คุณสามารถสนับสนุนผู้คนของคุณได้ ดังต่อไปนี้

ร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกัน

การโค้ชคือการช่วยกันค้นหาคำตอบ เป็นสิ่งที่คุณต้องร่วมกับลูกทีมหาทางออกของปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ไม่ใช่โยนให้เป็นภาระของอีกฝ่ายอย่างเดียว

การค้นหาคำตอบไปด้วยกัน จะช่วยกระตุ้นการค้นพบ และความร่วมมือของคุณกับลูกทีม ให้พวกเขารู้สึกว่า ไม่ได้ถูกปล่อยให้ทำเองโดยลำพัง แต่มีคุณในฐานะผู้นำ ผู้บริหาร หรือหัวหน้าคอยเคียงข้างสู้ไปด้วยกัน โดยที่คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ

“ร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกัน”

ถามความต้องการ

สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะพลาดไปนั่นคือฝืนใช้วิธีการเดียวกันกับลูกทีมทุกคน และคาดหวังผลลับเหมือนกัน เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เพราะแต่ละคนต่างกัน และต้องการความช่วยเหลือหรือสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน

หากทำงานด้วยกันมานานและคุณมีประสบการณ์มากพอ อาจสังเกตได้ว่าแต่ละคนนั้นต้องการอะไร แต่บางครั้งคุณอาจไม่รู้หรือประเมินพลาดได้ วิธีการที่ง่ายคือ ถามความต้องการของเขาตรงไปตรงมา และช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นคำแนะนำสำหรับการทำงาน กำลังใจ หรือเครื่องมือที่ทำให้งานราบรื่นขึ้น เป็นต้น

“ถามความต้องการอย่างตรงไปตรงมา อย่าคิดไปเอง!”

ทบทวนเพื่ออนาคต

การตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตอย่างทันทีไม่ใช่เรื่องง่ายนัก อาจทำให้ผู้ถูกถามรู้สึกกดดันได้ ให้คุณเริ่มให้เขานึกถึงอดีตที่ผ่านมา จะง่ายกว่า เพราะเขาจะตอบมาจากความจำของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

เพื่อให้เขาได้ทบทวนและรวบรวม เป็นวัตถุดิบที่จะใช้พิจารณาคิดถึงอนาคต เช่น “งานที่เคยทำมาเป็นอย่างไร งานไหนที่ทำได้ดี” หรือ “งานที่ประสบความสำเร็จเกินเป้าที่ผ่านมามีอะไรบ้าง” เป็นต้น

สิ่งนี้จะกระตุ้นให้คิดทวบทวนและนึกถึงความรู้สึกของตนเองในอดีต จากนั้นค่อยเข้าสู่คำถามเกี่ยวกับอนาคตต่อไป เช่น “อีก 1 ปี อยากลองทำงานใหม่ๆ แบบไหน ที่จะประสบความสำเร็จแบบที่เคยทำได้มาแล้ว” เป็นต้น

“ถามถึงอดีตก่อนอนาคต ให้ได้ทบทวนคุณค่าตัวเอง”

ทำเป้าหมายเล็กๆ ให้สำเร็จแต่ละวัน

การเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารนั้น เป็นไปไม่ได้ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในทุกๆ เรื่องที่ลูกทีมหรือคนในองค์กรรู้ เพราะแต่ละองค์กรมีคนหลากหลายตำแหน่งงานเกินกว่าจะมีคนหนึ่งเชี่ยวชาญรู้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามผู้คนอยากได้ผู้นำที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ของตัวเอง เพื่อจะได้สัมผัสถึงพลังของคนที่ทำอะไรสำเร็จ เพื่อให้เป็นแบบอย่างว่า ถ้าเขาได้ทำงานกับคุณจะต้องทำได้อย่างคุณแน่ๆ

ดังนั้น การจะบรรลุเป้าหมายคุณจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่มีพลังให้แก่ลูกทีม คุณอาจไม่สามารถเชี่ยวชาญได้ทุกเรื่องภายในระยะเวลาสั้นๆ แต่ต้องสร้างความมั่นใจด้วยการทำเป้าหมายเล็กๆ ที่ตั้งไว้ให้สำเร็จในแต่ละวัน สิ่งนั้นอาจมาในรูปแบบงานที่ไม่เคยทำมาก่อน ความรู้ใหม่ๆ ที่เพิ่งเรียนมา หรือเรื่องการบริหารจัดการทีม

แบบอย่างเหล่านี้จะช่วยเป็นคำตอบให้กับบางคำถามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของลูกทีม แบบที่เขารู้โดยที่เห็นจากคุณ และแน่นอนว่าในการพัฒนาของคุณหากมีต้นแบบจะช่วยได้มาก

“ทำเป้าหมายเล็กๆ ให้สำเร็จทุกๆ วัน เพื่อเป็นต้นแบบแห่งพลังให้ผู้อื่น”

สรุป

ในการสนับสนุนคนที่เป็นลูกทีมหรือคนในองค์กรของคุณ ให้สามารถพัฒนาตนเอง ได้กำลังใจ สำเร็จตามเป้าหมาย หรือข้ามพ้นปัญหาไปได้ คุณในฐานะผู้นำ ผู้บริหาร หรือหัวหน้า จะต้องไม่ปล่อยให้ลูกทีมหรือใครคนหนึ่งทำโดยลำพัง จะต้อง ‘ร่วมค้นหาไปด้วยกัน’ ผ่านคำแนะนำ การช่วยเหลือ หรือกำลังใจ

อย่างไรก็ตาม แต่ละคนนั้นมีปัญหาหรือความต้องการที่แตกต่างกัน จำเป็นที่ต้องสังเกตและประเมิน กระนั้นอาจจะพลาดได้ วิธีการง่ายๆ คือ ‘ถามความต้องการ’ อย่างตรงไปตรงมา อย่าคิดไปเอง และช่วยเหลือตามที่เขาต้องการ

บางครั้ง สถานการณ์อาจทำให้มองไม่เห็นทางในอนาคต ให้คุณถามถึงอดีตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นกับลูกทีม เพื่อให้เขาได้ ‘ทวบทวนอดีตเพื่ออนาคต’ สิ่งที่ผ่านมาแล้วจะช่วยย้ำเตือนคุณค่าและช่วยให้เห็นหนทางไปสู่อนาคตได้ง่ายขึ้น

อย่าลืมเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการ ‘ทำเป้าหมายเล็กๆ ให้สำเร็จแต่ละวัน’ เป็นประจำ นอกจากคุณจะได้พัฒนาตัวเองแล้ว จะส่งผลไปยังคนอื่นๆ อีกด้วย

สิ่งเหล่านี้เป็นโครงสร้างหลักในการที่จะคอยสนับสนุนผู้คนของคุณ โดยที่มีคุณมีส่วนร่วมเสมอ

เขียนโดย ภูธิชย์ อรัญพูล

Source: หนังสือ ‘Super Coaching ช่วยทีมขยายศักยภาพ สร้างสุดยอดผลลัพธ์’ เขียนโดย Suzuki Yoshiyuki แปลโดย วิธารณี จงสถิตวัฒนา สำนักพิมพ์ Nanmeebooks