LOADING

Type to search

สยามพิวรรธน์ จับมือ ปตท. เดินหน้าโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมาย ‘ธุรกิจแห่งความยั่งยืน’

สยามพิวรรธน์ จับมือ ปตท. เดินหน้าโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมาย ‘ธุรกิจแห่งความยั่งยืน’
Share

ด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกของเรากำลังเผชิญหน้าอย่างต่อเนื่อง คำว่า ‘ความยั่งยืน’ จึงเห็นได้บ่อยขึ้นในช่วงนี้ เพราะการอยู่รอด และการสร้างผลกำไรจะไม่ใช่เป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของธุรกิจอีกต่อไป แต่ยังต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้คนในสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย ทางสยามพิวรรธน์ จึงได้จับมือร่วมกับ ปตท. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย ‘Net Zero’

โดยความร่วมมือของทั้งสององค์กรจะครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่

1. การจัดการพลังงานหมุนเวียน โดยสยามดิสคัฟเวอรี เป็นโครงการนำร่อง ตั้งเป้าหมายใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ผ่านการซื้อใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Certificates (RECs) จาก บริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc) ในกลุ่ม ปตท.  

2. การบริหารจัดการขยะและของเสีย: สร้างโอกาสต่อยอดโครงการจัดการขยะแบบ 360 องศา มุ่งสู่ ‘องค์กรขยะเป็นศูนย์’

3. โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆ ในอนาคต:

ทั้งสององค์กรยังวางแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือไปสู่การพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานหรือ Smart Building การติดตั้งสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) และการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมภาคธุรกิจไทยให้หันมาใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น  และนำไปสู่เป้าหมาย ‘Net Zero’ เพราะอย่างที่เราทราบกันว่าการผลิตพลังงานนั้น มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นจำนวนมาก การเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดจึงนับว่าเป็นทางออกที่ทำให้เรามีพลังงานคอยหล่อเลี้ยงชีวิต โดยไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมแม้แต่น้อย และในอนาคตทางสยามพิวรรธน์จะยังมุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจตามกรอบ ESG โดยให้ความสำคัญกับผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

Tags::

You Might also Like