LOADING

Type to search

อากาศไม่ดี งานก็ไม่เดิน เมื่อผลสำรวจพบว่า มลภาวะทางอากาศ มีผลต่อ productivity ของคนทำงาน

อากาศไม่ดี งานก็ไม่เดิน เมื่อผลสำรวจพบว่า มลภาวะทางอากาศ มีผลต่อ productivity ของคนทำงาน
Share

มลภาวะทางอากาศนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ชีวิตส่วนอื่นๆ ของมนุษย์ก็ยังได้รับผลกระทบไปด้วย

มีงานวิจัยและการศึกษามากมายที่พบว่า มลภาวะทางอากาศนั้นทำให้ productivity ของคนที่ทำงานในที่กลางแจ้งลดลง เช่น ชาวไร่ชาวสวน เป็นต้น แล้วสำหรับคนที่ทำงานในร่มอย่างในออฟฟิศล่ะ? ลองคิดดูแล้ว ก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรมากมายเพราะไม่ต้องสัมผัสกับอากาศข้างนอกในเวลาทำงานหรือเปล่า?

แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2016 ก็ได้มีการสำรวจที่พบว่า มลภาวะทางอากาศนั้นก็มีผลกับ productivity ของคนทำงานออฟฟิศเช่นกัน อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

จากการสำรวจกับพนักงานคอลเซ็นเตอร์ของบริษัท Ctrip บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศจีน ซึ่งพนักงานเหล่านี้เป็นพนักงานที่ในเวลาทำงานอยู่แต่ในออฟฟิศ และคอยรับโทรศัพท์จากลูกค้าอยู่ตลอด ผลการสำรวจนั้นพบว่า ทุกๆ ค่าดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพอากาศหรือ AQI ที่เพิ่มขึ้น 10 หน่วย จะทำให้จำนวนสายของลูกค้าที่พนักงานรับได้ลดลง 0.35 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เห็นว่า productivity ของพนักงานจะเพิ่มขึ้น 5-6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคุณภาพของอากาศนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (AQI 0-50) เทียบกับเมื่อคุณภาพอากาศนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี (AQI 150-200)

ดังนั้นแล้วคุณภาพอากาศจึงมีผลต่อคนที่ทำงานในออฟฟิศด้วยเช่นกัน

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? จากการวิเคราะห์ของผู้สำรวจได้สันนิษฐานเอาไว้ว่า ในอากาศที่เป็นมลภาวะ มีฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กพอที่จะถูกร่างกายดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด หรือกระทั่งเข้าไปตามประสาทรับกลิ่นต่างๆ จนไหลเวียนไปฝังลึกในก้านสมอง การที่สมองได้สัมผัสกับอนุภาคที่มีความละเอียดมากๆ นี้ อาจมีผลต่อสติปัญญาและประสิทธิภาพของความรู้คิด-ความเข้าใจที่มาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ลดลงได้ ซึ่งหมายความว่า มลภาวะทางอากาศนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากกับงานที่ต้องใช้ทักษะในระดับสูง

ทั้งหมดนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า มลภาวะทางอากาศส่งผลกระทบต่อการทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ อาจทำให้บริษัทหรือองค์กรสูญเสียรายได้จำนวนมากไปจากการที่ productivity ของพนักงานลดลง เพราะคุณภาพอากาศที่ไม่ดี ดังนั้นแล้ว การให้ความสำคัญกับอากาศบริสุทธิ์ในที่ทำงานก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่ควรพิจารณา

แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีอากาศบริสุทธิ์อยู่ในที่ทำงาน แต่บรรยากาศภายนอกก็ยังมีมลภาวะอยู่ดี ทำให้การผลักดันนโยบายที่ให้ความสำคัญกับอากาศบริสุทธิ์ออกไปสู่ภายนอกอย่างในระดับชุมชนหรือสังคมเองก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะอากาศที่เราหายใจอยู่นี้ ถือเป็นทรัพยากรร่วมที่ทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบ ในฐานะที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันนั่นเอง

Sources:
https://bit.ly/3xWRHfI

https://bit.ly/3HDZ5Qf

Tags::