LOADING

Type to search

ไอที และซอฟต์แวร์จะช่วยโลกได้อย่างไร ? MFEC ในวันที่ ESG คือความท้าทายใหม่ของเทคโนโลยี

ไอที และซอฟต์แวร์จะช่วยโลกได้อย่างไร ? MFEC ในวันที่ ESG คือความท้าทายใหม่ของเทคโนโลยี
Share

ในวันนี้เราได้เห็นว่าแนวคิดเรื่อง ESG และประเด็นด้านความยั่งยืนกลายเป็นเรื่องที่สังคม และธุรกิจต่างให้ความสำคัญ และกลายมาเป็นโจทย์สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ที่จะต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขาได้สร้างความยั่งยืนอย่างไร

ซึ่งประเด็นด้านความยั่งยืนก็ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ รวมมาจนถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน

ส่งผลให้ MFEC ผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาธุรกิจไอทีให้สามารถตอบโจทย์ ESG และสร้างความยั่งยืนได้ ผ่านสิ่งที่ธุรกิจเทคโนโลยีจะสามารถทำได้ในทั้ง E-S-G

Environment – เทคโนโลยีกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อโจทย์สำคัญคือการปกป้อง และสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแรกที่สำคัญเลยนั้นคือ “ข้อมูล” องค์กรต่าง ๆ ที่พยายามสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ต่างพยายามเก็บข้อมูลปรมาณขยะที่องค์กรได้ก่อ จำนวนก๊าซคาร์บอนที่ธุรกิจได้สร้าง และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อหาวิธีและแนวทางในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และลดผลเสียที่ก่อต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

และเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แม่นยำและสมบูรณ์ที่สุด MFEC ได้เปิดรับสมัครและรวบรวมทีมงานกว่า 450 คน ผู้มีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อติดตามข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่จะสามารถติดตามและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ MFEC จะก่อขึ้น

ซึ่งในวันนี้ MFEC ก็ได้พัฒนาระบบซึ่งช่วยจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ตั้งแต่ข้อมูลการใช้พลังงาน ปริมาณก๊าซคาร์บอน และอื่น ๆ ในทุกกิจกรรมที่องค์กรทำ เพื่อค้นหาว่าองค์กรจะสามารถลดการใช้พลังงาน และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้มีความยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไร

แต่สำหรับเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน ความตั้งใจของ MFEC จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การสร้างวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่องค์กรจะก่อขึ้น แต่ MFEC ยังตั้งใจต่อยอดนำเอาเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นนี้ ส่งต่อไปสู่ธุรกิจอื่น ผ่าน Data platform ที่ช่วยให้ลูกค้าองค์กรสามารถเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองได้  ซึ่ง MFEC ไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยจัดเก็บอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังช่วย ติดตาม วิเคราะห์ ออกรายงานและให้บริการ Consult เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าองค์กรสามารถสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน

และนี่คือแนวทางที่จะทำให้เทคโนโลยีของ MFEC สามารถช่วยโลกไว้ได้จริง ๆ

Social – เมื่อระบบไอทีช่วยให้สังคมดีขึ้นได้

นอกเหนือจาก E (Environment – สิ่งแวดล้อม) แล้ว S (Social – สังคม) ก็ยังเป็นอีกส่วนสำคัญที่เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาได้เป็นอย่างดี

ในวันนี้ระบบไอทีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ช่วยให้หลายสิ่งหลายอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ ที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาสินค้าในราคาที่ถูกลงได้ หรือระบบเดลิเวอรีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เราสั่งอาหารได้อย่างสะดวกสบาย

แต่จะเป็นอย่างไรหากเทคโนโลยีเช่นนั้นสามารถเข้ามามีบทบาทช่วยแก้ปัญหาอื่น ๆ ในสังคมของเรา เช่นการวางระบบไอทีสำหรับการเกษตรที่สามารถช่วยให้เกษตรกรคำนวณปริมาณของปุ๋ย หรือปริมาณน้ำที่ต้องใช้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้สามารถลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรมลงได้

ไม่เพียงเท่านั้น การใช้ระบบไอทียังสามารถทำให้เกษตรกรติดตามผลผลิตทางการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น ไปจนถึงต่อยอดสู่การจับคู่ทางธุรกิจ ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้น ผลผลิตที่ถูกส่งออกสู่ตลาดก็สดยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงภาคประชาชนทั่วไปที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

พลังของซอฟต์แวร์ยังสามารถเข้ามามีบทบาทในมุมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มให้บริการทางการเงิน ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ดียิ่งขึ้น หรือแพลตฟอร์มการจ้างงานที่ช่วยให้ผู้คนหางานได้ง่ายขึ้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่บริการทางไอทีจาก MFEC จะสามารถเข้าไปมีบทบาทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้

แต่การสร้างสังคมที่ดีขึ้นไม่ได้มีแค่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น เหตุนี้เอง MFEC จึงวางบทบาทตนเองเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมในสังคมด้วยการให้โอกาสกับคนทุกเพศทุกวัย และส่งเสริมให้ความหลากหลายเติบโตได้ในสังคม

Governance – ซอฟต์แวร์ที่สร้างความโปร่งใส ปลอดภัย และยั่งยืน

นอกเหนือจากเรื่องของสิ่งแวดล้อม และสังคม เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารจัดการที่ดีก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญในการสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง

และในยุคที่ข้อมูลต่าง ๆ มีมูลค่ามหาศาล การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี มีความโปร่งใส และปลอดภัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

ตัวอย่างหนึ่งที่ดีในเรื่องนี้คือโซลูชันที่เกิดมาจากความร่วมมือกันของ MFEC และ IBM สำหรับการพัฒนาองค์กรและเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี (Digital Transformation) ที่จะช่วยสร้างการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และปลอดภัยใน 3 แง่มุม

1. AI & Data Governance การควบคุมและกำกับการใช้งานข้อมูลและ AI Model ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

2. Cybersecurity & Data Security : เสริมความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลให้พร้อมสำหรับการก้าวหน้าอย่างมั่นคง

3. Sustainability : เสริมความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจ ด้วยการพัฒนากระบวนการจากภายใน

ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี (Digital Transformation) ที่ MFEC และ IBM ได้สร้างขึ้นจากการร่วมมือกัน

MFEC – เทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เราจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Environment Social หรือ Governance ระบบไอที และเทคโนโลยีก็สามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ไม่เพียงเท่านั้น ในวันนี้ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของพวกเราทุกคน ยิ่งตอกย้ำถึงคามสำคัญว่าทำไม ทั้งเทคโนโลยี ระบบไอที และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ จึงควรให้ความสำคัญกับการช่วยสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยเหตุผลนี้เอง MFEC ในฐานะของผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำ จึงตั้งเป้าหมายต่อไปในการใช้เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และสร้างการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน

ในฐานะขององค์กรที่จะใช้ไอที และซอฟต์แวร์ช่วยโลกใบนี้

Tags::

You Might also Like