LOADING

Type to search

ติดสปีดไร้ขีดจำกัดไปกับ ‘อินฟินิธัส บาย กรุงไทย’ : ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความโปร่งใส นำประเทศไทยสู่ดิจิทัล

ติดสปีดไร้ขีดจำกัดไปกับ ‘อินฟินิธัส บาย กรุงไทย’ : ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความโปร่งใส นำประเทศไทยสู่ดิจิทัล
Share

ถึงเวลาของการ Fail Fast, Learn Faster

โลกยุคดิจิทัล เป็นคำที่เราพูดและได้ยินมานานมาก ๆ แต่ที่เห็นจะเป็นตัวเร่งดิจิทัลให้เข้ามาใกล้เรามากยิ่งขึ้นก็คงจะไม่พ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ทำให้องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ พากันติดสปีดตัวเองสู่โลกยุคใหม่ ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ทุกคนในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกันกับธนาคารกรุงไทย ที่ได้ติดสปีดเปิดตัว บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด บริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่  Thailand Digital Economy โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Innovations & Digital Platforms เต็มรูปแบบ

โดยคุณประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Digital Solutions และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางธนาคารกรุงไทย  โดย บริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด (KTBA) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitas by Krungthai) เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ซึ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนา Innovations & Digital Platforms ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Digital Banking Service, Data as a Services รวมถึง Digital Solutions อย่างเต็มรูปแบบ

ที่ผ่านมาทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ปรับตัว ยึดมั่นในการทำงานแบบ Fail Fast, Learn Faster และมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยคุณประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Digital Solutions และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด ได้กล่าวว่า

นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Digital Solutions และรักษาการกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด

“ในครั้งนี้จะมีทั้งการต่อยอด การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ได้ทุกที่ทุกเวลา เฉลียวฉลาดด้วยระบบ AI & ML บนโครงสร้างระบบ Technology ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว มีเสถียรภาพและความปลอดภัย พร้อมทีมงานที่มี DNA เดียวกันในการคิดค้น พัฒนา ต่อยอดและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที”

เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและประทับใจให้กับลูกค้าและประชาชน

ในรายละเอียดของนวัตกรรมนี้ยังบอกอีกว่าจะมีการนำบริการทางเงินไปฝังไว้ในชีวิตประจำวันในทุกมิติ เช่น Health Platform, Tourist Platform, Capital Market Platform ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อน Thailand Digital Economy โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitas by Krungthai) จะเป็นเหมือนโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ ลูกค้าของธนาคารทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงการเชื่อมต่อกับ partner ทางธุรกิจต่างๆ

เรือเร็ว สู่การหาโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า

โดยคุณยผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยได้ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์คู่ขนาน 2 Banking Model คือ

  • เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) : เช่น การดูแลธุรกิจคุณภาพสินเชื่อ การเร่งปรับกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ โดยเน้นการต่อยอดธุรกิจจากลูกค้าของคู่ค้าในทุกภาคส่วน
  • เรือเร็ว (Speed Boat) : คือการจัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitas by Krungthai) ที่จะเป็นเรือเร็วออกหาโอกาสดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ มีลักษณะการทำงานแบบ Resilient & Agile

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitas by Krungthai) มุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่เชื่อมโยง 5 Ecosystems ของธนาคารลดต้นทุนการดำเนินการและสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถฝ่าฟัน Perfect Storm ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โลกอนาคตจะเป็นการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ”

โดยคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

ต่อไปเอกสารกระดาษต่าง ๆ จะเป็นเพียงความทรงจำ ในขณะที่การไม่ต้องปรากฏตัวในการแสดงตัวตน แสดงเอกสาร และการเข้าสู่อุตสาหกรรมไร้ขอบเขตที่ไม่มีพรมแดน เป็นการสร้างบริการที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้แบบทันที แม้แต่การทำธุรกรรมทางการเงิน ก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเสนอบริการแบบองค์รวมที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดีขึ้นในยุคนี้

อนาคตต่อจากนี้ธนาคารจะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อให้กับลูกค้าและพันธมิตร โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี และจะเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดกว้างที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ สร้างความสามารถในการขยายตัวไปสู่บริการในภูมิภาคได้ต่อไป

ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความโปร่งใส นำประเทศไทยสู่ดิจิทัลไร้พรมแดน

โดยคุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย
และประธานกรรมการบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด

บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitas by Krungthai) มีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศไทยในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ลดความเหลื่อมล้ำ ป้องกันการคอร์รัปชั่น อย่างที่ผ่านมาทางกรุงไทยเองก็ได้มีการผลิตแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่ได้มีส่วนในการสร้างความโปร่งใสในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่เน้นการการกระจายรายได้ และความช่วยเหลือต่าง ๆ สู่ภาคประชาชนอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ระบบการยืนยันตัวตนผู้เข้ารับบริการ เช่น Health ID ในแอปพลิชั่นเป๋าตังและระบบชำระค่าบริการทั้งตามสิทธิตาม G-Wallet รวมถึงส่วนเพิ่มที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์ได้ทันที

Tags::

You Might also Like