LOADING

Type to search

‘Datatech Startup ชั้นนำเค้าทำงานกันยังไง?’ เจาะลึกการทำงานใน ‘SCB Abacus’ สู่การยกระดับชีวิตด้านการเงินให้สังคม

‘Datatech Startup ชั้นนำเค้าทำงานกันยังไง?’ เจาะลึกการทำงานใน ‘SCB Abacus’ สู่การยกระดับชีวิตด้านการเงินให้สังคม
Share

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกมากขึ้น จนในวันนี้ เทคโนโลยี ‘ปัญญาประดิษฐ์’ (Artificial Intelligence: AI) ได้เข้ามามีบทบาทเป็น ‘เทคโนโลยีทรงอิทธิพล’ ที่องค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องการนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงกว้าง 

วันนี้ Future Trends จึงขอพาทุกคนไปรู้จักกับ ‘SCB Abacus’ บริษัท Datatech Startup เจ้าแรกในไทยที่นำข้อมูลทางเลือก Alternative Data มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าโดยพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการเงินให้กับทุกคนอย่างจริงจัง ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เงินทันเด้อ’ หรือ MoneyThunder ที่พร้อมเปิดประตูให้คนไทยได้เข้าถึงเรื่องการเงินได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายให้กลุ่มคนกู้ยากในไทย 10% สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างปลอดภัย พร้อมยกระดับสภาพคล่องทางการเงินในชีวิต ภายในปี 2567

สำหรับตัวองค์กร SCB Abacus เป็นการรวมตัวของคนทำงานสายเทคฯ ระดับ A list จากหลากหลายสาขา และหลายช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทุน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่เคยมีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรระดับโลกมาแล้ว มาทำงานร่วมกัน โดยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น สร้างโอกาสใหม่ๆ ที่ดีให้กับสังคม ตามแนวคิด ‘Giving Everyone A Real Chance’ 

เมื่อองค์กรมีเป้าหมายก้าวไปข้างหน้า พร้อมสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้สังคมไปด้วย สูตรสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ทาง SCB Abacus จึงมุ่งท้าทายสูตรสำเร็จอยู่เสมอ ด้วยการเสริมสร้างให้ ‘Talent’ หรือคนทำงานในองค์กรมีความแข็งแกร่งในทุกด้าน พร้อมรับทุกความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ รูปแบบการทำงานใน SCB Abacus จึงเน้นความรวดเร็ว (Agile) เป็นสำคัญ คือ ลงมือทำเร็ว เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และนำมาต่อยอดการทำงานอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดโอกาสให้คนทำงานทุกคน ทุกตำแหน่งได้แสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ เพราะยิ่งไอเดียมีมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ย่อมมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นตามไปด้วย

โดย SCB Abacus จะมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เพราะด้วยข้อมูลต่างๆ เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาต้นตอของปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และสร้างแนวทางเพื่อแก้ไขต้นเหตุของปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำอีก นอกจากนี้ SCB Abacus ยังได้พัฒนาระบบวิเคราะห์สินเชื่อของตัวเองอย่าง ACT Engine (Abacus Core Technology) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้ SCB Abacus สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

โดยหลักการทำงานที่ SCB Abacus ยึดมั่นอยู่เสมอจะสามารถสรุปแยกย่อยได้เป็น 3 ประการ

– ‘Think Bold’ คือการพร้อมรับฟังทุกคำติชมของลูกค้า และพาร์ตเนอร์ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป โดยคิดเสมอว่าเราต้องสามารถกล้าทำสิ่งที่แตกต่าง และพร้อมที่จะ Unlearn & Relearn ได้อยู่เสมอ เพราะบางครั้งแม้ผลลัพธ์ออกมาดี แต่จริงๆ แล้วอาจมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้อีก

– ‘Commit to cause’ คือทุกผลลัพธ์ของงานต้องสร้างผลกระทบต่อสังคมโดยกว้างได้จริง เพราะงานทุกชิ้นคือความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมขององค์กร SCB Abacus เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของพวกเขา ทำให้รูปแบบการทำงานจึงต้องเร็ว และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง 

– ‘Build Trust’ เพราะ ‘การสื่อสาร’ สำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารไปยังลูกค้า พาร์ตเนอร์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ และความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบการทำงาน SCB Abacus จะคำนึงถึง ‘Privacy’ และ ‘Security’ ของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

‘ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้’

แน่นอนว่าการทำงานย่อมพบกับปัญหาเสมอ แต่การเรียนรู้ พัฒนา และปรับตัวอย่างอย่างรวดเร็ว เป็นแนวคิดสำคัญที่ทำให้ SCB Abacus สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินของคนไทย เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการเงินให้ทุกคนได้จริง โดยปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดกว่า 8 ล้านครั้ง 

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในก้าวที่สำคัญสู่เป้าหมายของ SCB Abacus แม้ในวันนี้ SCB Abacus จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการเงินออนไลน์ในไทย แต่ยังไม่ใช่เส้นชัยที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ โดยในอนาคต SCB Abacus ได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำนวัตกรรมการเงินระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป และด้วยความคาดหวังที่มากขึ้น จึงเกิดเป็นโจทย์ความท้าทายที่ทำให้ SCB Abacus ยิ่งต้องผลักดันตัวเองกว่าที่เคยเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายต่อไปในอนาคต ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายของตัว ‘Talent’ ด้วยที่จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทั้งด้านความรู้ และความสามารถให้ตอบโจทย์กับความต้องการขององค์กรเทคฯ ในยุคปัจจุบัน

นับจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2560 บริษัท SCB Abacus ได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงเรื่องการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคมเป็นหลัก จนเกิดเป็นแอปพลิเคชัน ‘เงินทันเด้อ’หรือ MoneyThunder เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้เงินให้กับคนในวงกว้าง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก จนในวันนี้ SCB Abacus เติบโต และมีขนาดองค์กรที่ใหญ่ขึ้น จึงกำลังมองหาผู้ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน ในการเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเงินของไทยให้ดีขึ้น พร้อมทั้งยกระดับนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ในไทยให้ทัดเทียมระดับสากล มาร่วมเป็นหนึ่งใน ‘Talent’ ขององค์กรที่จะยิ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้ง SCB Abacus และตัว ‘Talent’ เองไปพร้อมๆ กัน 

ศึกษารายละเอียดตำแหน่ง Talent ที่ SCB Abacus กำลังมองหาได้ที่ลิงก์นี้เลย : https://www.scbabacus.com/career

Sources:  https://pwc.to/3RNLZo3

https://bit.ly/3cr7A5E

https://bit.ly/3Prq04T

Tags::

You Might also Like