LOADING

Type to search

เปิดบ้าน ‘บีไอจี’ กับแนวคิดการดูแลพนักงานในทุกด้าน เพราะธุรกิจจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ต้องเริ่มจากภายในองค์กร

December 28, 2022 By Future Trends

เพราะอากาศที่อยู่รอบตัวเราประกอบไปด้วยก๊าซมากมาย แต่รู้หรือไม่ว่า ก๊าซต่างๆ เหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น นำไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเป็นสารตั้งต้นของปิโตรเคมี หรือแม้แต่ก๊าซออกซิเจนที่เราใช้หายใจยังสามารถนำไปสร้างประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมากมาย

วันนี้ Future Trends อยากพามารู้จักกับธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์ระดับโลก บีไอจี ที่ดำเนินธุรกิจในไทยมายาวนานกว่า 30 ปี และนับตั้งแต่ปี 2012 จนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่บีไอจีเดินหน้าแนวคิด ‘เติบโตจากภายใน’ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน (Employee Engagement) จนมีคะแนนเอนเกจเมนต์สูงถึง 80% และได้รับรางวัล Kincentric Best Employer 2022 นอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในทุกมิติให้กับพนักงาน จนในที่สุดบีไอจีได้ขึ้นมาเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมได้ภายในระยะเวลาไม่นาน

เมื่อแนวคิดเติบโตจากภายในใช้ได้ผลจริง เราจึงอยากพาทุกคนไปเจาะลึกแนวคิดการบริหารคนแบบบีไอจี ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมจึงสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ มาหาคำตอบกัน

ชวนรู้จักบีไอจีกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งควบคู่แนวคิด ESG & BCG

ด้วยระยะเวลาเพียง 30 ปี บีไอจีได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็น ‘ที่สุด’ ในหลายด้าน เช่น มีกำลังการผลิตก๊าซเหลวที่มากที่สุด ไปจนถึงมีถังสำรองก๊าซเหลวที่ใหญ่ที่สุด แต่บีไอจียังไม่หยุดแค่นั้น เพราะเป้าหมายที่แท้จริง คือการเป็น ‘อันดับหนึ่ง’ อย่างแท้จริงในทุกด้านให้ได้ภายในปี 2025 ด้วยการเดินหน้าเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับธุรกิจอื่นๆ และเติบโตขึ้นไปพร้อมกัน โดยในปัจจุบันบีไอจีมีพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจมากมาย ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น โรงพยาบาล รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

นอกจากเรื่องการเติบโตทางธุรกิจแล้ว บีไอจียังมุ่งสู่การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยในทุกๆ วัน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด ESG เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และที่สำคัญคือ สิ่งแวดล้อม

โดยแนวคิด ESG ของบีไอจี ประกอบด้วย 3 แนวทางสำคัญ คือ

Grow: มุ่งเน้นไปที่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน โดยมุ่งเป้าไปที่การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต

Conserve: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในบริษัท โดยปัจจุบันสามารถลดไปได้กว่า 20% นับจากปี 2015 และตั้งเป้าเป็น 30% ในปี 2030

Care: ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน คือสิ่งที่บีไอจีให้ความสำคัญ ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความหลากหลาย ความเสมอภาค นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้คนในชุมชนด้วย โดยบีไอจีสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา และช่วยเหลือสังคมตลอดมา

สำหรับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Grow และ Care บีไอจีเดินหน้าตามหลัก BCG หรือ 3 หลักเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วย

B – Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ)

นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาสร้างสรรค์นวัตกรรมจากธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

C = Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)

นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ช่วยลดปริมาณขยะล้นโลก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการผลิตในหลายกระบวนการเพื่อลดการเกิดมลภาวะจากกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ  พร้อมนำแนวคิดการจัดการพลังงาน (Energy Management) และการจัดการน้ำ (Water Management) ที่ทันสมัย เข้ามาประยุกต์ใช้ในโรงงานแยกอากาศ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำให้กับลูกค้า

G = Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว)

การเติบโตทางเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมเลยแม้แต่น้อย อาจเรียกได้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

ต่อจากนี้ในอนาคต ทั้ง ESG และ BCG คือกรอบการดำเนินธุรกิจของบีไอจี เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืนต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการยกระดับทุกชีวิตในโลก

เมื่อก๊าซไม่ได้เป็นแค่อากาศที่ใช้หายใจแต่อยู่ในทุกส่วนของชีวิต

ข้อมูลในปี 2021 ของสำนักนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานระบุว่าไทยใช้ก๊าซธรรมชาติไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 54% และสัดส่วนที่เหลือได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมไปถึงเป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนจำเป็นต่อชีวิตเราทั้งสิ้น ทาง บีไอจี จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของก๊าซธรรมชาติต่อชีวิตผู้คน และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อให้ชีวิตคนไทยเดินหน้าได้อย่างไม่มีสะดุด

ปัจจุบัน บีไอจีมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการครอบคลุมก๊าซหลากหลายชนิด เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน ฮีเลี่ยม คาร์บอนไดออกไซด์ อะเซติลีน ก๊าซชนิดพิเศษ ก๊าซผสม ที่ล้วนนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมีบริการด้านวิศวกรรม และงานออกแบบ ติดตั้งสถานีเพื่อจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบการผลิตของลูกค้า พร้อมรูปแบบการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม (Supply Options) ไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่งทาง รถ ระบบการขนส่งทางท่อ หรือระบบการผลิตก๊าซที่โรงงานลูกค้า

นอกจากนี้ บีไอจียังได้พัฒนา Digital Platform ขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ในยุคที่ช่องทางออนไลน์กลายเป็นประตูบานสำคัญที่ธุรกิจใช้ติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรง

สรุปแนวคิดการดูแลพนักงานแบบบีไอจีสู่รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

บีไอจีมีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจจะเดินหน้าได้นั้นขึ้นอยู่กับพนักงาน หากพนักงานทำงานอย่างมีความสุข ผลลัพธ์ที่ออกมาย่อมดีตาม หรือหากพนักงานได้รับการส่งเสริมทักษะเตรียมความพร้อมในทุกรูปแบบ งานที่ออกมาย่อมมีคุณภาพ และส่งต่อผลลัพธ์ดีๆ ให้กับลูกค้าผ่าน 3 หลักการบริหารองค์กรสู่ธุรกิจยุคใหม่แบบบีไอจี จะมีเรื่องไหนบ้าง มาดูกัน

1. BIG CARE culture, Agile Enterprise

หลักการทำงานแบบ CARE ที่บีไอจีนั้น เรียบง่าย แต่ชัดเจน โดยสรุปแบ่งตามตัวอักษรได้ ดังนี้

C- Can do attitude: ทัศนคติของพนักงานในบีไอจีคือ ‘ไม่มีสิ่งไหนเป็นไปไม่ได้’ 

A – Ambitious goals: ตั้งเป้าหมายให้ไกล แล้วไปให้ถึง

R – Respect Diversity: เชื่อในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ เคารพในความหลากหลาย เช่น สวัสดิการสนับสนุนคู่แต่งงานเพศเดียวกัน เป็นต้น

E – Environment of safe-to-say: เปิดรับฟังทุกปัญหาของพนักงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานได้พูดทุกเรื่องในใจ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา

2. Digital Transformation & Data driven

ในวันนี้เรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากอดีต ทำให้ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยบีไอจีมีหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ให้พนักงานอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น

3. Climate Technology Company 

ด้วยปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน บีไอจีได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ด้วยการเดินหน้าธุรกิจสู่ ‘Climate Technology Company’ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยยังคงประสิทธิภาพการผลิตเอาไว้ได้

นอกจากนี้บีไอจีให้ยังความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของพนักงานด้วยการจัดหาวัคซีนโมเดิร์นนาตั้งแต่ระลอกแรกของการแพร่ระบาด รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้คนในสังคม โดยส่งก๊าซออกซิเจนไปยังผู้ป่วยโควิดในหลายโรงพยาบาล และจัดหาก๊าซออกซิเจนในภารกิจช่วยทีมหมูป่าจากการติดถ้ำอีกด้วย

บีไอจีไม่หยุดแค่การเติบโตทางธุรกิจพร้อมส่งเสริมทุกชีวิตบนโลกให้เติบโตขึ้นควบคู่กัน

เพราะสำหรับบีไอจีแล้วการเติบโตทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวไม่พอ แต่ทุกชีวิตในสังคม รวมไปถึงตัวพนักงานในองค์กรจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่กันด้วย โดยที่ผ่านมาบีไอจีได้มีสวัสดิการมากมายที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ เช่น สวัสดิการสนับสนุนการแต่งงานร่วมเพศ เป็นต้น

มาถึงตรงนี้ เราจะเห็นได้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของบีไอจีนั้นมาจากภายในตัวองค์กรเอง และจริงๆ แล้วการดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างจริงใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลย แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับยิ่งใหญ่ และส่งผลดีกับทุกฝ่ายตลอดจนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ส่งผลให้บีไอจีเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแบบทุกวันนี้

Source: https://bit.ly/3XTnEQM