LOADING

Type to search

ชวนรู้จัก ‘เทคโนโลยีสั่งตัด’ เมื่อการออกแบบซอฟต์แวร์ ต้องเจาะกลุ่มผู้ใช้งานได้จริงๆ

ชวนรู้จัก ‘เทคโนโลยีสั่งตัด’ เมื่อการออกแบบซอฟต์แวร์ ต้องเจาะกลุ่มผู้ใช้งานได้จริงๆ

ชวนรู้จัก ‘เทคโนโลยีสั่งตัด’ เมื่อการออกแบบซอฟต์แวร์ ต้องเจาะกลุ่มผู้ใช้งานได้จริงๆ
Share

เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัว และวิ่งตามโลกยุคใหม่ได้ทัน เทคโนโลยีเรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการยกระดับการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้า และตอบสนองได้อย่างตรงจุด

แต่พอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี ธุรกิจส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต ไปจนถึงความน่าเชื่อถือ โดยลืมนึกไปว่าเทคโนโลยีที่ออกโดยบริษัทต่างชาติ เขาได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกบริษัททั่วโลก เพราะในแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่ต้องแก้แตกต่างกัน

เมื่อเป็นแบบนี้ การนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในบ้านเราอาจไม่ได้เหมาะเท่ากับการ ‘สั่งตัด’ เทคโนโลยีขึ้นเอง โดยคำว่า ‘เทคโนโลยีสั่งตัด’ คือเทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันนี้จึงอยากชวนมารู้จักกับ AXONS ผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร กับการสั่งตัดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ อย่างเช่น การเกษตร และปศุสัตว์ ไปจนถึงกลางน้ำ เช่น การแปรรูปผลผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง สุดท้ายคือปลายน้ำ ซึ่งหมายถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่มือผู้บริโภค

ชวนดู ‘เทคโนโลยีสั่งตัด’ กับแนวคิดการออกแบบเทคฯ ที่เจาะจงการแก้ปัญหาของธุรกิจด้านเกษตร และ อุตสาหกรรมอาหารในไทย

สำหรับเรื่องการเกษตร เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของผลผลิต เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของโลก การขนส่งที่ต้องมีวิธีการเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพไว้ตลอด

ทาง AXONS ในฐานะธุรกิจด้านเทคโนโลยี ผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF ที่สร้างผลงานความสำเร็จไปทั่วโลก กับเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีเข้ามา
ยกระดับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตจากการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นส่วนต้นน้ำ

ต่อด้วยส่วนกลางน้ำที่นำผลผลิตไปผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น หรือการแปรรูปเพื่อยืดอายุ รักษาคุณภาพของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ก่อนจะไปถึงส่วนปลายน้ำ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งเป็นประตูบานสุดท้ายก่อนส่งมอบผลผลิตสู่มือลูกค้า

โดย AXONS เห็นถึงปัญหาว่าเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นในต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาเฉพาะทางที่เกิดขึ้นในไทยได้ จึงพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใหม่ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา และยกระดับธุรกิจด้านเกษตร และอาหารได้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า ‘เทคโนโลยีสั่งตัด’

อยากเข้าใจปัญหา ต้องลงพื้นที่ไปดูของจริง

การจะออกแบบโซลูชันเพื่อแก้ปัญหา ต้องเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ก่อน AXONS มองว่าการลงไปดูพื้นที่จริงจะทำให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยคนทำงานสายเทคเองก็จะได้มีโอกาสไปยังพื้นที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบโซลูชันกับคนทำงานฝั่งธุรกิจด้วย

คนทำงานที่ AXONS จึงมีความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าที่อื่น ทั้งยังได้ใช้ทักษะในหลากหลายด้าน ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่รวมไปถึง Soft Skills ในด้านต่างๆ และยังมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ จนถึงวันที่เทคโนโลยีถูกปล่อยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเช่น เกษตรกร โรงงาน ร้านค้า ตลอดจนลูกค้า ได้นำไปใช้งานจริง

เมื่อเทคโนโลยีเกิดขึ้นจากการออกแบบด้วยความเข้าใจ โดยนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในห่วงโซ่อุปทานอาหารมาเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่การนำเทคโนโลยีจากที่อื่นมาประยุกต์ จึงไม่แปลกเลยที่เทคโนโลยีการเกษตรของ AXONS จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม และแม่นยำ เพราะอิงอยู่กับความเป็นจริงมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติจากผลสำรวจต่างๆ เพียงอย่างเดียว

เมื่อไม่มีเทคโนโลยีตัวไหนที่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้น การปรับใช้เทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินธุรกิจ และแก้ไขปัญหาสังคมให้ได้จริงต้องผ่านการออกแบบขึ้นมาแบบเฉพาะทาง และปรับแต่งให้เข้ากับแต่ละธุรกิจ ยิ่งเป็นเรื่องการเกษตรที่มีปัจจัยหลายอย่างส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพด้วยแล้ว การใช้เทคโนโลยีสำเร็จรูปจึงอาจยังไม่ตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่

Tags::

You Might also Like