LOADING

Type to search

เบื้องหลังความสำเร็จของ ‘AXONS’ กับการสัมผัสปัญหาจริงด้วยตัวเอง เพื่อเข้าใจงาน เข้าใจคนได้มากขึ้น

Tags:

เบื้องหลังความสำเร็จของ ‘AXONS’ กับการสัมผัสปัญหาจริงด้วยตัวเอง เพื่อเข้าใจงาน เข้าใจคนได้มากขึ้น

เบื้องหลังความสำเร็จของ ‘AXONS’ กับการสัมผัสปัญหาจริงด้วยตัวเอง เพื่อเข้าใจงาน เข้าใจคนได้มากขึ้น
Share

นับวันคนยิ่งมากขึ้น ปัจจุบันโลกของเรามีประชากรมากกว่า 7 พันล้านคนแล้ว สิ่งที่ตามมมาคือกำลังการผลิตอาหารอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะในปี 2050 องค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติคาดว่าโลกของเราจะมีประชากรกว่า 9.1 พันล้านคน และเพื่อรองรับความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น ภาคการผลิตอาหารต้องเพิ่มอัตราการผลิตขึ้นกว่า 70% เลยทีเดียว ตามรายงาน ‘How to feed the world 2050’

ภาคการเกษตรจึงจะมีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะฐานการผลิตอาหารหลักของโลก แต่อย่างที่เราทราบกันดี ทุกวันนี้ภาคการเกษตรต้องเจอกับความท้าทายมากมายที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีปัจจัยที่ต้องควบคุมให้ได้ เพราะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต เช่น การดูแล การควบคุณภาพ และระบบโลจิสติกส์ที่ไม่สามารถใช้มาตรฐานเดียวกับผลผลิตในอุตสาหกรรมประเภทอื่นได้

วันนี้ Future Trends จึงอยากชวนมาดูบทบาทของ AXONS ผู้นำเทคโนโลยีการเกษตร (AgriTech) เข้ามามีบทบาท ในการยกระดับภาคการเกษตรของไทย บนเป้าหมายที่ต้องการให้คู่ค้า ลูกค้า และเกษตรกรเข้าถึง Platform เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิต ตั้งแต่ ‘ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ’ ตอบโจทย์ความต้องการด้านอาหารของผู้คนในปัจจุบัน และรองรับความต้องการในอนาคตด้วย มาติดตามในหน้าถัดไปได้เลย

บทบาทของ ‘AgriTech’ กับความต้องการด้านอาหารของตลาดโลก

งั้นแค่ผลิตอาหารเพิ่มก็พอ? ไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะสิ

อย่างที่ได้กล่าวไปว่า โลกของเราต้องเพิ่มอัตราการผลิตอาหารขึ้นกว่า 70% แต่การจะเพิ่มอัตราการผลิตนั้น ก็ใช่ว่าจะสามารถทำได้ง่ายๆ อย่างการปลูกพืชเพิ่ม หรือเลี้ยงสัตว์เพิ่ม โดยข้อมูลจาก Greenpeace กล่าวว่าประมาณ 80% ของพื้นที่ป่า ต้องถูกทำลายไปเพราะเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลโดยตรงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง ภาวะเรือนกระจก ยังไม่รวมเรื่องผลกระทบต่อราคาอาหารโลกที่อาจจะสูงขึ้น เมื่อความต้องการมีมากขึ้น

เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) จึงเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนตลอดห่วงโซ่ด้านการเกษตร และอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ก่อนจะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ

ในส่วนต้นน้ำ เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเรื่องวางแผนการเพาะปลูก โดยใช้ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี AI และระบบ IOT เพื่อช่วยวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต เช่น สภาพภูมิอากาศ การให้น้ำใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม ส่วนการวิเคราะห์การเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีข้อมูล ทำให้ช่วยเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

สำหรับส่วนกลางน้ำ เทคโนโลยีการเกษตรจะมีบทบาทเรื่องการจัดการโรงงาน การแปรรูป รวมไปถึงการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยอยู่เสมอ ที่สำคัญคืการช่วยวางแผนจัดการสินค้า และระบบโลจิสติกส์ (Logistics) อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายคือส่วนปลายน้ำ ที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับระบบการจัดจำหน่าย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการผลิตสินค้าทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อให้ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับ สินค้า และอาหาร ‘คุณภาพ’ จริงๆ

แม้ AgriTech จะแก้ปัญหาได้รอบด้าน แต่ถ้าคนใช้งานยังไม่เข้าใจปัญหา หรือความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การยกระดับเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีก็ไม่สามารถทำได้เต็มร้อย ที่ AXONS จึงมีแนวคิดที่แตกต่างออกไป มาดูในหน้าถัดไปกัน

‘ลงพื้นที่เพื่อเข้าใจปัญหาจริง’ สู่ความเข้าใจในเป้าหมายของธุรกิจ และออกแบบโซลูชันอย่างตรงจุด

“เพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้ ต้องเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ”

ปกติแล้วเราจะชินภาพของคนทำงานสายเทค ว่าต้องนั่งทำงานอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์ แต่ AXONS มองว่า แบบนี้คนทำงานสายเทคก็ไม่ได้เข้าถึงปัญหา และจะไม่สามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้ไปสัมผัสด้วย
ตัวเอง

คนทำงานสายเทคที่ AXONS อย่าง นักพัฒนาโปรแกรมจึงได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปสัมผัสปัญหาด้วยตัวเองจริงๆ ตั้งแต่ปัญหาต้นน้ำจากเกษตรกรที่เป็นเหมือนส่วนต้นของห่วงโซ่ของอาหาร ไปจนถึงเจ้าของโรงงาน และพ่อค้าแม่ค้า ที่เรียกได้ว่าอยู่ในส่วนกลางน้ำ และส่วนปลายน้ำ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และสร้างเทคโนโลยีโซลูชันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม

เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับทักษะความสามารถที่นอกเหนือจากความสามารถด้านเทคเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึง
ความเข้าใจในมุมธุรกิจ ความสามารถในการสื่อสาร แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความรู้ที่ตนมี และองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อยกระดับการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นไปอีก

‘ลดช่องว่างพนักงาน’ เพื่อคุยกันทุกเรื่อง ยกระดับภาคเกษตร ควบคู่การสร้างคนเก่งในองค์กรไปพร้อมกัน

‘ลดช่องว่าง สร้างการพูดคุย เพื่อเข้าใจทุกปัญหา’

สำหรับแนวคิดของ AXONS ในการให้คนทำงานสายเทค และสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกัน ไม่เพียงแต่ทำให้ออกโซลูชันได้อย่างตรงจุด แต่ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพคนทำงานให้เก่งอย่างรอบด้านขึ้นไปด้วย

ซึ่งไม่ใช่แค่คนทำงานสายเทคที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แต่ส่วนงานอื่นก็จะได้องค์ความรู้ด้านเทคใหม่ๆ ไว้ติดตัวด้วย เพราะปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่า เรื่องเทคโนโลยีนับเป็นองค์ความรู้สำคัญขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ได้แล้ว ไม่ใช่แค่สำหรับคนทำงานสายเทคเท่านั้น

ด้วยการลงพื้นที่ดูปัญหาที่เกิดขึ้นจริง คนทำงานจึงสามารถออกแบบโซลูชันได้อย่างตรงจุด เมื่อโซลูชันที่ออกมาสามารถแก้ Pain Point ของทั้งห่วงโซ่ด้านอาหารได้จริง นั่นคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อทั้งสังคมไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจ และนี่คือความภูมิใจของคนทำงานใน AXONS ทุกคน ในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

อนาคตของ ‘AgriTech’ ต้องแก้ปัญหาตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารได้จริง และต้องยั่งยืนด้วย

ด้วยการทำงานแบบลงพื้นที่จริง ทำให้คนทำงาน สามารถเข้าถึงปัญหา ก่อนออกโซลูชันมาแก้ไขได้อย่างตรงจุด แต่พอเป็นเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว กลับยังมีความท้าทายอีกมากในการนำมาใช้จริง

AXONS จึงมองว่าถึงเวลาแล้วที่จะมองเห็นบทบาท และความสำคัญของเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารครบวงจร และพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับภาคการเกษตร สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดอาหารระดับโลก

Tags::

You Might also Like