LOADING

Type to search

Tags: ,

เปิดวัฒนธรรมองค์กร ‘IT One’ กับแนวคิดที่มุ่งเน้นมากกว่าแค่การทำงานเป็นทีม แต่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน โดยสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้กับพนักงาน

เปิดวัฒนธรรมองค์กร ‘IT One’ กับแนวคิดที่มุ่งเน้นมากกว่าแค่การทำงานเป็นทีม แต่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน โดยสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้กับพนักงาน
Share

ปัจจุบัน ปัจจัยในการเลือกองค์กรในการทำงานของใครหลาย ๆ คน ได้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่ พวกเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของ เงินเดือน ตำแหน่งงาน หรือ โลเคชั่นของออฟฟิศที่สะดวกสบาย แต่พวกเขาให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทีม มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเลือกองค์กรที่จะมอบความสุขในการทำงานให้กับพวกเขา เป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ด้วยเช่นกัน

วันนี้ทาง Future Trends จึงอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับองค์กรไอที อย่างบริษัท IT One ที่ให้ความสำคัญกับ แนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ได้แค่มุ่งเน้นเรื่องของการทำงานเป็นทีม แต่ยังมุ่งมั่นในการจัดหาสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน และตั้งใจที่จะสร้างความสุขและคุณค่าให้แก่คนในองค์กร เพื่อให้พวกเขาและองค์กรได้เติบโตไปด้วยกัน โดยเราจะมาฟัง insight จากพนักงาน IT One ทั้ง 3 ท่าน จะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามกันได้เลย

เปิดแนวคิด Teamwork ที่ไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกัน แต่เป็นการช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคในทุกๆเรื่อง

เมื่อพูดถึง ‘การทำงานร่วมกันเป็นทีม’ น่าจะเป็นหลักการที่ใครหลาย ๆ คนได้ยินมานานมากพอสมควร แต่การนำมาปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริงและมีรูปธรรมที่ชัดเจนก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยากอยู่ ซึ่งองค์กรในยุคนี้ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้ เพราะการสร้างความเป็นทีมเดียวกันของพนักงาน มีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีผลดีในภาพรวมทุกด้านของตัวองค์กรเอง

คุณ ภัคจิรา จันทร์บาง, HR Partner Senior Analyst ได้เล่าให้เราฟังว่า “สิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานกับ IT One คือ การทำงานแบบเป็นทีม เพราะทำให้เรารู้สึกว่า เรามีเพื่อนคู่คิดที่พร้อมจะช่วยเหลือและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยกัน และที่ IT One ความเป็นทีมเดียวกัน เราไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดคุยกันเฉพาะเรื่องงาน หรือ มาเจอกันแค่เฉพาะเวลางานเท่านั้น บางครั้งเรามีการนำปัญหาส่วนตัวที่หาทางแก้ไขได้ยากหรืออาจจะต้องการคำแนะนำ เราก็สามารถเปิดใจคุยกับทีมเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปได้ ราวกับว่าเป็นหนึ่งในอุปสรรคการทำงานที่ทั้งทีมจะต้องระดมสมองเพื่อช่วยกันฝ่าฟันไปให้ได้”

เมื่อศึกษาเพิ่มเติม จึงได้พบรายงานการวิจัยจาก Harvard Business Review ที่กล่าวไว้ว่า ทีมที่มีประสิทธิภาพสูง มากกว่า 25% ใช้เวลาไปกับการคุยเล่นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงาน อีกทั้งยังมีการนัดกันออกไปสังสรรค์นอกสถานที่ ไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำงานร่วมกัน แต่ยังใช้เวลาในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์จนเกิดเป็นมิตรภาพอันใกล้ชิด และสร้างความเป็นทีมให้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม

มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน ผ่านการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ท่ามกลางโลกและสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา หลาย ๆ องค์กรได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะหลาย ๆ ด้านให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวพนักงาน และทำให้พนักงานสามารถสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้เป็นอย่างดี และ IT One ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สนับสนุนในเรื่องการเพิ่ม และพัฒนาทักษะให้กับพนักงานผ่านการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

คุณ รภัสสร ทิพทวี, Business and Integration Architect Associate Manager ได้เล่าให้เราฟังว่า “IT One ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน ผ่านการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้กับกระบวนการทำงาน การจัดคอร์สเรียนออนไลน์เพื่ออัปเดตความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ การจัดกิจกรรมแข่งขันคิดค้นโซลูชันใหม่ๆกันภายในองค์กร รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ IT One Innovation Lab ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ที่พนักงานสามารถนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาร่วมกันกับลูกค้า เพื่อให้ได้โซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าด้วย”

นอกจากนี้ คุณ นันทิดา อนันต์เรืองวิทย์, Business and Integration Architect Specialist ได้กล่าวเสริมอีกว่า “ในการทำงานที่ IT One งานส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบหมายนั้นมีความหลากหลาย ทำให้ได้ฝึกฝนทักษะหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน จนในที่สุดเกิดเป็นความรู้เชิงลึก (In-depth knowledge) ในด้านเหล่านั้นและทำให้เราสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดใช้กับงานอื่น ๆ ต่อไปได้ด้วย จึงรู้สึกว่ามันกลายเป็นคุณค่าที่ติดตัวเราไปตลอด”

สำหรับทักษะสำคัญที่ทาง IT One ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้อยู่ตลอด จะมีด้วยกัน 3 ทักษะ ดังนี้

1.) Communication Skills เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อให้พนักงานสามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุดและชัดเจน เพื่อความร่วมมือและผลสำเร็จของงานทั้งภายใน และนอกองค์กร

2.) Management Skills เพิ่มทักษะในการวางแผนจัดการ การเรียงลำดับความสำคัญ และการบริหารจัดการทั้งในด้านงาน เวลา ทรัพยากร และบุคลากร อันเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากในการทำงาน

3.) Technology Skills เสริมทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยให้เรียนรู้ และนำองค์ความรู้จากเครือข่ายทั่วโลก มาปรับใช้ให้เข้ากับระบบแพลตฟอร์ม หรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging technologies) ได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

ซึ่งทักษะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ทาง IT One ก็มีการจัดเตรียมคอร์สออนไลน์จากทั่วโลกกว่า 8,500 คอร์สที่อยู่ภายใต้ระบบการเรียนของ Accenture Knowledge Management System ให้เรียนรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมีระบบ AI ที่ช่วยแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ตามความต้องการของพนักงานแต่ละคนได้อีกด้วย

‘ความสุขในการทำงาน’ คือพื้นฐานสู่ ‘ความสำเร็จ’ ของ IT One

นอกจากเหนือจาก การทำงานแบบ Teamwork และ การสร้างคุณค่าให้กับพนักงานผ่านการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรอย่าง IT One ให้ความสำคัญและเชื่อว่าคือพื้นฐานสู่ความสำเร็จขององค์กรในทุกวันนี้ คือการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในการทำงานและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานไปพร้อม ๆ กัน

คุณ ภัคจิรา ได้แชร์ให้เราฟังว่า “IT One สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในองค์กรได้ทำงานอย่างมีความสุข โดยผู้บริหารก็จะรับฟังความคิดเห็น และเสียงของพนักงานเป็นหลัก พร้อมนำมาพัฒนา ปรับปรุง และออกแบบการทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันองค์กรมีการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนให้กับพนักงานมากมาย เช่น การจัดกิจกรรม Brown bag ส่งเสริมสุขภาพจิตใจและสร้างคอนเนคชั่นระหว่างเพื่อนร่วมงาน การจัดหาผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาเพื่อคอยให้คำปรึกษาทางสภาพจิตใจทั้งตัวพนักงาน และครอบครัว ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 องค์กรก็มีการจัดส่งอุปกรณ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 และบริการส่งรถไปตรวจ RT-PCR ถึงบ้าน รวมไปถึงการจัดหาวัคซีนให้กับทั้งตัวพนักงาน และครอบครัว นอกจากนี้ในช่วงที่พนักงานยังทำงานอยู่ที่บ้าน องค์กรก็ยังมี Work From Home Allowance ที่มอบเงินให้กับพนักงานเพื่อสามารถนำไปลงทุนซื้อของที่ทำให้การทำงานที่บ้านมีความสะดวกสบายและรื่นรมย์มากขึ้น เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จอมอนิเตอร์ เครื่องชงกาแฟ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยลดความเครียด และเสริมความสุขให้กับพนักงานได้เป็นอย่างมาก”

จากรายงาน LinkedIn Global Talent Trends ประจำปี 2022 ได้กล่าวว่า องค์กรที่สนับสนุนเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างดี จะทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้นถึง 3.2 เท่า และมีการแนะนำให้คนมาทำงานที่องค์กรของตนเองสูงขึ้นถึง 3.7 เท่า โดยเมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่มตามช่วงอายุ พบกว่าคน Gen Z กว่า 66% ชื่นชอบองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ และสุขภาพ โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตของพนักงาน

เพราะทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ก็คือบุคลากร ดังนั้นการให้ความสำคัญ ดูแลเอาใจใส่พนักงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของพนักงาน รวมไปถึงการสร้างความสุขและคุณค่าให้แก่คนในองค์กร จะถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถก้าวสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้เป็นอย่างดี

Tags::

You Might also Like